Poul Højlund

Spidskandidat i Nordjylland

Poul Højlund

Spidskandidat i Nordjylland

Holdninger

EU #

Danmark er et fællesskab, opbygget gennem tusinder af år. Vi har skabt et af verdens rigeste og frieste samfund. Danmark, dansk kultur og dansk suverænitet skal beskyttes og forsvares.

Danmark skal forlade EU, før Unionen æder de sidste rester af vores selvstændighed. Danmark er vores land - her bestemmer vi, og vores selvstændighed er ikke til salg.

Politikerne skal bestemme mindre #

Danskerne skal bestemme meget mere selv.

Staten og politikerne har taget alt for meget magt over danskernes hverdag og har ladet love og regler vokse vildt gennem mange år.

Magten er blevet centraliseret og alt for mange beslutninger er taget ud af vores hænder, væk fra familierne, de nære samfund og de frivillige fællesskaber.

Det er tilliden mellem os danskere, som er fundamentet under samfundet og folkestyret. Det er tilliden, der har gjort os til et rigt land.

Men politikerne har erstattet tilliden med kontrol og formynderi. Det vil vi gøre op med.

Det betyder, at politikerne skal lovgive mindre, lave færre regier og lade os danskere bestemme meget mere selv. Ogsâ over vores egne penge.

Omsorg for det danske fællesskab #

Det er vores fællesskab, som tilskynder os til at hjælpe dem, som ikke kan klare sig selv.

Vi kalder det borgerlig solidaritet. Omsorgen for dem, der er ramt af ulykke og sygdom, mister fodfæstet i livet i en periode eller ikke kan klare sig selv pâ grund af handicap.

Vi danskeres omsorg for hinanden er værdifuld. men ogsâ skrøbelig. Det er altafgørende, at de mennesker, vi lukker ind i vores land og tager ind i fællesskabet, deler vores værdier.

Gennem alt for mange âr har politikerne ladet alt for mange mennesker komme til Danmark, som ikke deler vores værdier, ikke har omsorgen for danskerne, som ikke tager ansvar og ikke yder noget selv.

Det er derfor Nye Borgerlige vil knytte retten til offentlig forsorgelse til det danske statsborgerskab. Vi skal værne om det danske fællesskab - ellers mister vi det.