Poul Højlund

Spidskandidat i Nordjylland

Poul Højlund

Spidskandidat i Nordjylland

Hvorfor tolererer vi intolerancen?

Danmark statsanerkender religioner, der hverken anerkender vores Grundlov eller FN’s menneskerettigheder. Er trosfriheden så ubegrænset, at man kan smyge sig uden om samfundets love?

Nej, det handler ikke om Jehovas Vidner, uagtet at medierne i øjeblikket er voldsomt optaget af denne sekt. Men selvom Jehovas Vidner udstøder deres frafaldne på den mest modbydelige måde, slår de dem ikke ihjel eller bare truer med det. De er ikke voldelige, og ingen stater har omsat deres vedtægter til at være lov.

Anderledes med islam. Sharialoven foreskriver døden for frafald, og 12 islamiske stater har i lovgivningen indskrevet sharialovens vanvid. Bøsser, frafaldne, blasfemikere, utro kvinder og andre, der forsømmer sig mod middelalderreligionens krav, skal dø – og dør. Enten straffet af staten eller myrdet af naboerne i landsbyen.

Islam prædiker ikke kærlighed, tolerance og tilgivelse, men derimod underkastelse, lydighed og straf. Er det monstro en anderledes islam end den, som 310.000 muslimer her i landet bekender sig til? Er islam i Saudi Arabien, Iran eller Afghanistan anderledes end islam i Tyskland eller Danmark?

Nej, islam er islam, uforanderlig og lige barbarisk til alle tider og på alle steder. Når den er i mindretal som her i landet, er den slesk og tilsyneladende ydmyg. Når den er i flertal, viser den sit sande ansigt som i de to mest islamiske stater: Saudi Arabien og Iran. Her halshugger man utro kvinder, hænger bøsser i byggekraner og pisker dem, der gør sig skyldige i mindre forbrydelser mod de evige guddommelige love.

Men i Danmark giver vi statsanerkendelse til islamiske trossamfund. Politikerne tror i deres afgrundsdybe uvidenhed, at islam kan tøjles, blot fordi den er ankommet til Danmark. Med statsanerkendelsen følger skattefradrag, vielsesret og retten til at importere imamer udenom de normale regler. Og et meget væsentligt signal til alle muslimer om, at deres religion er ok, den er nemlig statsanerkendt.

Vi har nu omkring 180 moskeer i landet. De indvies med hjælp fra politikere og endda biskopper, der smiler huldsaligt, mens de påstår, at Allah og Gud er den samme. At moskeerne er betalt af Tyrkiet, Iran og Saudi Arabien spiller ingen rolle for de naive - det er jo alt sammen statsanerkendt.

Nye Borgerlige vil det anderledes. Vi ønsker statsanerkendelsen fjernet, så kun religioner, der både i deres trosgrundlag og i deres praksis her og i andre lande utvetydigt respektere trosfriheden og menneskerettighederne kan opnå anerkendelse. Vi ønsker forbud mod udenlandsk finansiering af moskeer og forbud mod salg af offentlig ejendom til moskebyggeri. Vi ønsker at trænge islam tilbage, ikke at fremme den.

Der er absolut ingen grund til at tolerere intolerancen. Og endnu mindre grund til at statsanerkende den.