Poul Højlund

Spidskandidat i Nordjylland

Poul Højlund

Spidskandidat i Nordjylland

EU über alles

Når EU kan bestemme fordelingen af barsel mellem far og mor i Danmark, og når Folketinget ikke reagerer og i følge EU-retten ikke kan reagere, er der så nogen, der kan se en grænse for EUs lyst og ret til at blande sig i danske anliggender?

EU i form af både kommission og parlament har besluttet at øremærke to måneders barsel til hver af forældrene. Bruger faderen ikke sin EU-fastlagte orlov, bortfalder den ganske enkelt.

Det er et voldsomt indgreb i danske familiers ret til selv at bestemme, men hvem protesterer? I stedet snakker man ligestilling mellem kønnene.

Er der ens barselsregler i EU's medlemslande? Nej, selvfølgelig ikke. Længden af barselsorlov, fordelingen mellem far og mor, regler for løn og dagpenge og øvrige forhold er vidt forskellige fra land til land.

Men EU har nu i sin uendelige visdom besluttet, at mænd skal holde to måneders orlov. Og det danske folketing bukker og nejer og skraber bagud, mens ikke en eneste protesterer over dette overgreb på vores ret til selv at bestemme.

Har det nogensinde været EU's opgave at blande sig i fordelingen af barselsorlov?

Vi stemte ja i 1972 til frihandel og ikke til ret meget andet. Troede man. Politikerne snød os. De vidste godt - eller burde have vidst - at EF allerede dengang var designet til at blive en europæisk superstat. De burde have vidst, at EF/EU-retten forlængst havde overhalet dansk ret og lovgivning. Det have domstolen bestemt helt tilbage i 1962.

"Højesteret i Danmark har slået fast, at danske myndigheder ikke skal følge EU-retten, hvis den er i konflikt med grundloven. EU-Domstolen har dog på den anden side fastslået, at medlemslandenes nationale regler må stå under de fælles EU-regler, uanset om det er grundlov eller ej. Desuden kan Danmark ifølge dansk statsret tage suverænitet tilbage fra EU, mens det ifølge EU-retten er ulovligt."

Citatet er fra Folketingets EU-oplysning og altså både helt officielt og helt aktuelt.

Når EU kan bestemme fordelingen af barsel mellem far og mor i Danmark, og når Folketinget ikke reagerer og i følge EU-retten ikke kan reagere, er der så nogen, der kan se en grænse for EUs lyst og ret til at blande sig i danske anliggender? Er der nogen, der vil påstå, at Danmark stadig er et suverænt land? Er der nogen, der for alvor tror, at vi kan holde fast i vores historiske ret til kun at være underlagt de love, vi selv skriver?

Det hedder ikke længere Deutsland über alles. Det hedder EU über alles.