Poul Højlund

Spidskandidat i Nordjylland

Poul Højlund

Spidskandidat i Nordjylland

Blog

Hvorfor tolererer vi intolerancen?

Danmark statsanerkender religioner, der hverken anerkender vores Grundlov eller FN’s menneskerettigheder. Er trosfriheden så ubegrænset, at man kan smyge sig uden om samfundets love?

Nej, det handler ikke om Jehovas Vidner, uagtet at medierne i øjeblikket er voldsomt optaget af denne sekt. Men selvom Jehovas Vidner udstøder deres frafaldne på den mest modbydelige måde, slår de dem ikke ihjel eller bare truer med det. De er ikke voldelige, og ingen stater har omsat deres vedtægter til at være lov.

Anderledes med islam. Sharialoven foreskriver døden for frafald, og 12 islamiske stater har i lovgivningen indskrevet sharialovens vanvid. Bøsser, frafaldne, bla ...

EU über alles

Når EU kan bestemme fordelingen af barsel mellem far og mor i Danmark, og når Folketinget ikke reagerer og i følge EU-retten ikke kan reagere, er der så nogen, der kan se en grænse for EUs lyst og ret til at blande sig i danske anliggender?

EU i form af både kommission og parlament har besluttet at øremærke to måneders barsel til hver af forældrene. Bruger faderen ikke sin EU-fastlagte orlov, bortfalder den ganske enkelt.

Det er et voldsomt indgreb i danske familiers ret til selv at bestemme, men hvem protesterer? I stedet snakker man ligestilling mellem kønnene.

Er der ens barselsregler i EU's medlemslande? Nej, selvfølgelig ikke. Længden af barselsorlov, fordelingen mellem far og mor, regler for løn og ...