Niels M. Christensen

Folketingskandidat

Niels M. Christensen

Folketingskandidat

Frihed til at vælge.

De frie og decentrale samfund. Det lyder jo dejligt, men der er lige nogle praktiske ting der skal nævnes først. For at et samfund som beskrevet i dette "Tankeeksperiment" kan fungere så skal vi lige huske. Hvis eksempelvis se kommune stemmer sig til at være Socialistisk / Liberal, så skal økonomien jo hænge sammen. Dvs. Ingen kommune eller område skal betale til andre. En kommune skal være en selvstændig enhed der er økonomisk bærende. På den måde bliver alle kommuner som små/halvstore firmaer der økonomisk er selvstændige. Vand, strøm, kloak, veje, og de store sygehuse skal der betales til.. Og så kan man jo være hvad man vil indenfor kommunen. Men man kan ikke gå til staten og tigge hvis kassen er tom. Dvs 100% økonomisk ansvar..!

Mange har i tidens løb haft mange tanker om hvad der er et godt samfund. Kollektivister, nationalister, liberale, konservative. Jeg vil her argumentere for det mest muligt frie samfund, tæt på den økonomiske tænker Adam Smith.! Det viser sig i historiens løb at Adam Smith næste har 100% ret. Udviklingen bliver styret af markedet.

Tanken er, at de enkelte borgere skal have mest mulig frihed. Et eksempel er Sverige, (ikke i dag, men det der skabte det rige Sverige.) Sverige og faktisk også Danmark V A R liberalt konservative paradiser med lave skatter, lave selskabsskatter og meget stor borgerlig frihed. Men det var i 50' 60' og en del af 70',, men så gik det galt.
Men det viste sig at selv nordiske lande, med ret dårligt klima, kan klare sig fint, bare der er Frihed nok. ! Og når ordet frihed bliver nævnt, så kan vi jo også nævne Christiania, de har jo næsten et totalt Liberalt frit samfund. NÆSTEN. ! Der mangler lige det økonomiske ansvar, de mangler at betale for ALT DET SOM DE TAGER FRA DET OMGIVENDE SAMFUND. Vand, varme,, El. kontant hjælp. ect.. De må gerne være frie.. Men husk pengene..!

Tanken om det frie samfund går stik imod den herskende tro.!
Ja disse tanker går imod al den centralisering der er sket de sidste 15-30 år. For vi har jo set de mange skader der er kommet ud af centraliseringen. Kommunerne er kommet længere væk fra borgerne. Og se alle skandalerne omkring det centraliserede Skat. NETS er et monopol firma uden KONKURRENCE. Meget dårlig ide.

Det frie samfund skaber vi ved at gøre staten Meget mindre. De enkelte kommuner skal køre som små enheder, som små firmaer. Det giver borgerne mulighed for frit at søge sammen og skabe kollektiver eller andre former for frie samfund.!!


En by som Aalborg skal kan med fordel opdeles i mange små kommuner som frit konkurrerer med hinanden. Kører en kommune skidt, kan den deles op i mindre enheder. Forestil dig at Vejgaard er en kommune og borgerne vurderer at den kører skidt, så kan borgerne vælge at dele den op i endnu mindre enheder. Politisk socialt ect.. OG FOR EGNE PENGE...!!

Disse tanker er stærkt inspireret af både Schweiz og erhvervsmanden Lars Tvedes mange bøger hvor jeg særligt vil fremhæve "Det Kreative Samfund" og "Gåsen med de gyldne æg".

https://www.berlingske.dk/kommentatorer/hvad-kan-danmark-laere-af-schweiz