Niels M. Christensen

Folketingskandidat

Niels M. Christensen

Folketingskandidat

Blog

Frihed til at vælge.

De frie og decentrale samfund. Det lyder jo dejligt, men der er lige nogle praktiske ting der skal nævnes først. For at et samfund som beskrevet i dette "Tankeeksperiment" kan fungere så skal vi lige huske. Hvis eksempelvis se kommune stemmer sig til at være Socialistisk / Liberal, så skal økonomien jo hænge sammen. Dvs. Ingen kommune eller område skal betale til andre. En kommune skal være en selvstændig enhed der er økonomisk bærende. På den måde bliver alle kommuner som små/ ...

Kritisk Infrastruktur.

Det er jo så godt at være GOD og GRØN, især når det kan gøres for andre mennesker penge og opsparing. De gamle partier, og især fremsat af Kristian Jensen V, de har travlt med at sælge ud af vigtige danske institutioner og Taktisk vigtige ting i vores samfund. MÆRKELIGT.. Tilsyneladende så er det fordi "Man" vil stå højt på det international Grønne "Godheds index",. Kristian Jensen, og Ørsted/DONG, gør hvad de kan ser vi.
Man vil stå for GRØN OMSTILLING i hele Verdenen ...